Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei 2020, gezamenlijke ochtenddienst om 10 uur in de Dorpskerk

Voorganger: ds. C. Brouwer
.
Opgenomen in de  hemel – Lukas 24
.
Welkom en mededelingen
Stil gebed, votum en begroeting
Psalm 24: 1, 5 (ob)
Gebed
Psalm 99: 1, 8 (ob)
Hemelvaart als ‘zandverhaal’
Bijbellezing: Lukas 24:50-53
Bijbellezing: Hebreeën 9: 1, 6-8, 11, 24-28
Verkondiging: ‘Stille getuigen’
Schriftberijmingen 25: 1, 2, 3
Dankgebed en voorbeden
Collectes
Uw gaven kunt u overmaken via de bank te maken of door gebruik te maken van de GivT app. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.
Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL97INGB 0657 5121 92 t.n.v. CGK Maarssen o.v.v. ‘Thuiscollecte mei 2020’.
Uw bijdrage wordt door de Ichthus en de Hoeksteen dan 50/50 verdeeld over de beide doelen.
Heer, we kijken omhoog (Sela)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.