Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen Zondag 9 augustus 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Voorganger:  Ds. G.H. Kruijmer

Organist   : Jaap Hoeflaken

Welkom

Stil gebed

Votum en groet

Gebed

Psalm 65 : 1  (oude berijming)

Bijbellezingen:  Psalm 150 en Openbaring 5:6-14

Verkondiging Tekst: Psalm 150:6

Psalm 150 : 1 (oude berijming)

Dankgebed  en gezamenlijk uitgesproken Onze Vader

Collecte aankondiging  De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte

augustus 2020’.

Uw bijdrage wordt dan eerlijk verdeeld over de doelen.

Geloofsbelijdenis

WK 452 : 1 (Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere)

Zegen (staande)

Collecte bij de uitgang

 

Reacties zijn gesloten.