Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen zondag 6 september 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.
Voorganger      : Ds. J.T. de Koning

Organist          : Jaap Hoeflaken

 

Orgelspel

Stil gebed

votum en groet

Gebed

Psalm 25: 6 (oude berijming)

Bijbellezing: Ruth 1: 1-22

Verkondiging

Weerklank 264: 1, 3, 4

Dankgebed met gezamenlijk uitgesproken Onze Vader

Collecte aankondiging  De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte september 2020’ of via

.

Geloofsbelijdenis

Weerklank 245:1

Zegen (staande)

Collecten bij de uitgang.

Uitleidend orgelspel

.

Reacties zijn gesloten.