Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen Zondag 23 augustus 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Voorganger    : Ds. A.J Zoutendijk

Organist          : Jaap Hoeflaken

.

Orgelspel

Welkom

Stil gebed

votum en groet

Gebed

Psalm 37 vers 3 Oude Berijming

Bijbellezing: Prediker 9:9b-12; Matteüs 6:26-34

Verkondiging

Muzikaal intermezzo rondom een Lied: wie maar de goede God laat zorgen

Weerklank 515

Dankgebed (eventueel met gezamenlijk uitgesproken Onze Vader)

Collecte aankondiging  De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte augustus 2020’.

of via

Uw bijdrage wordt dan eerlijk verdeeld over de doelen. Geloofsbelijdenis

Psalm 63 Weerklank vers 2 en 3 Zegen (staande) Collecte bij de uitgang.

Orgelspel

Reacties zijn gesloten.