Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen Zondag 2 augustus 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Voorganger: ds. C. Brouwer (cgk)
Organist: Jaap Hoeflaken
.
Orgelspel
Welkom
Stil gebed, votum en groet
Gebed
Psalm 91: 3, 4 (dnp)
Bijbellezing: Genesis 32: 1-32
Verkondiging: Jakob stilgezet door de Here
Alles wat adem heeft love de Here (Lvdk 21: 3, 7)
Dankgebed

Collecte aankondiging  De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte

augustus 2020’.

Uw bijdrage wordt dan eerlijk verdeeld over de doelen.

Geloofsbelijdenis
Psalm 68: 10 (ob)
Zegen (staande)

Collecten bij de uitgang

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.