Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen Zondag 16 augustus 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Zondag 16 aug 2020, middagdienst

Voorganger: student D. de Bruijne (cgk)

Organist René de Kruijf

Orgelspel

Welkom

Stil gebed, votum en groet

Gebed

Psalm 24: 1, 5 (nb)

Bijbellezing: Johannes 3:1-15

Verkondiging: Verkondiging ‘Kijk naar de verhoogde Jezus en leef voor eeuwig!’

Lvdk 189

Dankgebed

Collecte aankondiging

Collecte aankondiging  De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte augustus 2020’.

of via

Uw bijdrage wordt dan eerlijk verdeeld over de doelen.

Luisterlied: Opwekking 842

Geloofsbelijdenis

Zegen (staande)

Collecte bij de uitgang

Orgelspel

Reacties zijn gesloten.