Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen Zendingszondag 14 juni 2020, ochtenddienst om 10 uur in de Hoeksteen

Voorganger: ds. W. van ’t Spijker
.
.
Welkom en mededelingen
Stil gebed, votum en begroeting
Psalm 27 (The Psalm Project)
Verootmoediging en gebed
Kindermoment
Kom aan boord (OTH2015 555)
Gebed bij opening van de Schrift
Bijbellezing: 1 Petrus 3: 8-22
Overdenking ‘Getuigen van je hoop’ (n.a.v. 1 Petrus 3: 15)
Een toekomst vol van hoop (Sela)
Dankgebed en voorbeden
Collectes
Hoe groot zijt Gij (Opw 407)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.