Eerste paasdag, zondag 12 april 2020, ochtenddienst om 10 uur in de Dorpskerk

Wees niet bang want
HIJ – DE LEVENDE
gaat voor jou uit!
Matteüs 28

Voorganger: ds. C. Brouwer
Welkom
Stil gebed, votum en begroeting
U zij de glorie, opgestane Heer! (ELB 132)
Daar juicht een toon (ELB 122: 3, 4)
Gebed
Kindermoment
De steen is weg (Elly en Rikkert)
Bijbellezing: Mattheüs 28
Overdenking
‘Vrees niet! Ik ga jou voor…’
We luisteren naar U zij de glorie op orgel, trompet en bugel
Christus, onze Heer, verrees, halleluja! (Lvdk 215: 1, 3)
Gebeden
Collecte voor diaconie en pastoraat en eredienst
Collecte voor diaconie en pastoraat en eredienst Nogmaals brengen we de mogelijkheid onder de aandacht om per bank een gift over te maken. Op de ze manier kunnen we ook praktisch omzien naar onze naasten en de reguliere kerkelijke kosten dekken in een tijd dat er geen collecte inkomsten zijn.
Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL97INGB 0657 5121 92 t.n.v. CGK Maarssen o.v.v. ‘Thuiscollecte april 2020’. Uw bijdrage wordt door de Ichthus en Hoeksteen dan 50/50 verdeeld over de beide doelen.
Psalm 21: 1, 4 (nb)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.