Liturgie (doopdienst) zondagmorgen om 10:00 in de Dorpskerk 12 juli 2020

Voorganger:

Ds. A.J. Zoutendijk

Organist Bram Brandemann

.

Stil gebed
Tien Duizend redenen (Muziekgroep)
Votum en groet
Lezing van de tien geboden
Psalm 105 vers 5 (orgel + tekst op beamer)
Gebed
Schriftlezing: Genesis 9:8-17 (door Anouar)
Sela ‘Ik zal er zijn” (Ruth en Johanan)
Preek over Genesis 9:16  Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien en denken aan het eeuwig
verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is
Dooplied van Sela (Karin en Johanan)
Lezing van het dooponderricht
Voorlezen van de doopbrief door Corina Nagel
(tijdens het binnendragen van de dopeling): Psalm 100 (orgel + tekst op beamer)
Doopgeloften
De Heilige Doop wordt bediend aan Manuel Hidde Janno Nagel
De kinderen zingen: kinderlied “kom aan boord”

Zegenlied: Psalm 68 vers 10 (orgel en bugel + tekst op beamer)
Dankgebed en voorbeden

Collecte aankondiging

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juli 2020’.

Uw bijdrage wordt dan eerlijk verdeeld over de doelen.


Ga met God en Hij zal met je zijn (muziekgroep)
Zegen.

Reacties zijn gesloten.