Liturgie zondagmorgen om 10:00 in de Dorpskerk 30 augustus 2020

Meeluisteren en meekijken als u niet naar de kerk kunt
Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger:  Ds. K. van Meijeren

Organist      :  René de Kruijf

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 84:1 OB

VOTUM EN GROET

Psalm 84:2 OB

Gods gebod Exodus 20

OTH 171

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezingen Exodus 25:1-22

Psalm 84:5 OB

PREDIKING Tekst: Exodus 25:22

WK lied 480:1,2,3

Dankgebed

Collecte aankondiging  De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte augustus 2020’.

WK lied 480:4,5

ZEGEN

Uitleidend orgelspel

 

Reacties zijn gesloten.