Liturgie zondagmorgen om 10:00 in de Dorpskerk 23 augustus 2020

Voorganger Ds. H.F. Klok

Organist René de Kruijf

Orgelspel

Intr: OTH lied 229  Jezus vol liefde

Votum en groet

Ps. 92 vers 1 en 2 oud berijming

Gebod

Ps. 119 vers 56 en 63 Weerklank

Gebed

kinderlied: OTH 434  Jezus, open mijn oren

Schriftlezing: Romeinen 12 vers 1-2 en vers 9-21

Weerklank lied 447: Jezus , ga ons voor

Verkondiging

Muzikale meditatie: Weerklank lied 230: de ware Kerk des Heren

Ps. 130 vers 3 en 4 oud berijming

Dankgebed en voorbeden

(collecten)

Slotlied:  Weerklank lied 231 vers 1, 4 , 7 en 8 Door de nacht van strijd en zorgen

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.