Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen Zondag 26 juli 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Voorganger   : Ds. P.G.I. van den Berg

Organist        : Jaap Hoeflaken

 .

Welkom

Stil gebed, votum en groet

Gebed

Ps.89: 1 en 3 OB

Bijbellezing: Jes.65: 17-19; Op.21:1-8

Verkondiging

Muzikaal intermezzo rondom Jeruzalem, o eeuwige stad van goud

Dankgebed met aansluitend gezamenlijk uitgesproken Onze Vader

– Collecte aankondiging  De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juli 2020’.

Uw bijdrage wordt dan eerlijk verdeeld over de doelen

Geloofsbelijdenis

Lied Eens komt de grote zomer Weerklank lied 213

Zegen (staande)

Collecten bij de uitgang

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.