Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen Zondag 28 juni 2020, ochtenddienst om 10 uur in de Hoeksteen

Voorganger: ds. G.J. Glismeijer 

.
Afkondigingen door ouderling
Stil gebed
Votum
Aanvangstekst Jeremia 31:3b

Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad,
daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.
Samenzang OTH 269 (ed. 2015): Doorgrond mijn hart
Gebed
Gebod Exodus 20 en samenvatting
Kindermoment
Kinderlied  Hé, luister mee (OTH 406)
Schriftlezing OT Exodus 32: 1-35 (navertelling)

NT 1 Kor. 10:1-13
Preek Averechtse liturgie
Samenzang Psalm 86:6 (OB)
Collecte voor gebouw en pastoraat en eredienst

Uw gaven kunt u overmaken via de bank of door gebruik te maken van de GivT app. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL97INGB 0657 5121 92 t.n.v. CGK Maarssen o.v.v. ‘Thuiscollecte juni 2020’. Uw bijdrage wordt door de Ichthus en de Hoeksteen dan eerlijk verdeeld over de beide doelen.

Gebed Dankzegging en voorbede
Samenzang Glorie heeft een Naam – Sela
Zegen

Reacties zijn gesloten.