Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen Zondag 21 juni 2020, ochtenddienst om 10 uur in de Hoeksteen

Voorganger: ds. C. Brouwer
.
Welkom en mededelingen
Stil gebed, votum en begroeting
God van liefde, God van trouw (The Psalm Project)
Geloofsbelijdenis
Gebed
Kindermoment
Diep, diep, diep als de zee (OK 68)
Bijbellezing: Psalmen 107: 1-43
Preek ‘God keert alle om’
Psalm 107: 8, 9 (dnp)
Dankgebed en voorbeden
Collecte voor gebouw en pastoraat en eredienst
Uw gaven kunt u overmaken via de bank of door gebruik te maken van de GivT app. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL97INGB 0657 5121 92 t.n.v. CGK Maarssen o.v.v. ‘Thuiscollecte juni 2020’. Uw bijdrage wordt door de Ichthus en de Hoeksteen dan eerlijk verdeeld over de beide doelen.
God van Licht (Opw 807)
Zegen (staande)
God keert alles om (Sela)

Reacties zijn gesloten.