Liturgieën voor de erediensten op zondag 15 december om 10:00 in de Open Hof en de gezamenlijke dienst met de CGK in de hoeksteen om 17:00 uur

Liturgie voor de eredienst van aanstaande zondagmorgen  15 december om 10:00 uur in de ‘Open hof’.

Voorganger: Ds. H.G. de Graaff

Organist     : Bram Brandemann

– Welkom en mededelingen

– Introïtuslied: Psalm 113: 3 en 4 (1773)

– Votum en groet

Gezang 132 uit Liedboek 1973, ‘Er is een roos ontloken’ Alle coupletten.

– Wet des Heren

– Psalm 119:37 (1773)

Gebed om de opening van het  Woord en de verlichting met de Heilige Geest.

Kindermoment

Kinderlied ‘Luister, luister’.

– Schriftlezingen:

1. Lucas 1: 26 – 38.

  1. Markus 6: 1 – 6

Tekstlezing:        Lucas 1:35 A, met als thema: ‘Jezus’ verwekking door de H. Geest’.

Psalm 139: 7,8 en 9 (1773)

– Prediking

Gezang 135: 2 en 3 (Liedboek 1973: ‘Hij, die heerst’. ‘Lof aan U die eeuwig leeft’.)

– Dankgebed en voorbeden:

– Inzameling der gaven:

Psalm 68:10 (1773)

– Zegen

Zondag 15 dec 2019, middagdienst om 17:00 in de Hoeksteen

Gezamenlijke dienst met de CGK.

Voorganger: ds. M.P.D. Barth (pkn)
 
Welkom
 
Ik kniel aan uwe kribbe neer (OTH 69: 1, 2, 3) (=LvdK 141)
 
Stil gebed (staande)
 
Votum en groet (staande)
Psalm 122: 1 (ob)
 
Gebed
 
Geloofsbelijdenis (staande)
 
Heer, U bent mijn leven (OTH 150: 1, 4) (=YfC 62)
 
Bijbeluur
voor de kinderen van groep 5 t/m 8 (over: De gerechtigheid van de Heer – Micha 6:1-8)
 
Bijbellezing: Openbaring 12: 1-10
 
Psalm 124: 1, 2, 3, 4 (ob)
 
Verkondiging:
 
Gaat, stillen in den lande (LvdK 127: 1, 2, 3)
 
Gebeden
Collectes
 
Kinderen van het bijbeluur komen terug
 
Collectes voor:
1. kerk
2. evangelisatie
 
Kinderen vertellen over het bijbeluur
 
Verwacht de komst des Heren (LvdK 126: 1, 3)
 
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.