Liturgie: 8 september 19:30 (Dorpskerk)

In deze dienst gaat ds. M.P.D. Barth uit Schoonhoven  voor.

Hoe onze diensten eruit zien en wat we in onze diensten doen hebben we op deze pagina beschreven.

Liturgie

Welkom en mededelingen

Zingen: Samen in de naam van Jezus (OTH 301: 1,2 en 3 (staande))

Stil gebed: (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen: Ps. 100: 2 en 3 (ob)

Geloofsbelijdenis 

Zingen: Ps 48:3 (ob)

Gebed

Bijbellezing: Genesis 41: 1- 36

Zingen: God gaat zijn ongekende gang (LvK 447:1 t/m 6 )

Verkondiging:

Zingen: U kennen, uit en tot U leven (LvK 75:1,2 en 3 )

Dankgebed

Collectes

We collecteren voor:

  1. Diaconie
  2. Pastoraat en eredienst
  3. Onderhoud gebouwen

Zingen: Psalm 145:6 (OB) (staande)

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.