Zondagmiddag 6 februari 2022 om 14:30 uur vanuit de Hoeksteen. Afscheid ds. Kees Brouwer Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn).

Voorganger: ds. C. Brouwer

.
Welkom
Psalm 27 (The Psalm Project)
Stil gebed (staande)
Votum en groet (Sela)
Gebed
Bemoediging vanuit Filippenzen 1: 3-6 & 9-11
Heer, wat een voorrecht (Opw 249)
Bijbellezing: Filemon 1: 1-25
Verkondiging: ‘Geleefd geloof…’
Ik wil jou van harte dienen (Opw 378)
Gebeden
Collectes
voor: 1. kerk 2. bijzondere kerkelijke doeleinden

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte februari 2022’

Geloofsbelijdenis (Voorzichtig Licht 100)

Zegen (staande)
 

Reacties zijn gesloten.