Zondag 6 nov 2022, middagdienst om 17:00 Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn) in de Hoeksteen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep nummer 4 van het luisterkastje of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente

.

Voorganger: ds. R.C. Verburg
Welkom
Psalm 68: 7 (nb)
Stil gebed, votum en groet (staande)
U die mij geschapen hebt (Opw 355)
Gebed
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Mattheüs 6:9-13
Bijbellezing: Romeinen 8:12-17
Psalm 95: 1, 2, 3 (nb)
Verkondiging: Het kindschap Gods
Opw 477
Gebeden
ELB 466
Psalm 96: 3, 6, 7 (nb)

Inzameling der gaven:

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte november 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

GZB zending. Najaarscollecte. Vrede voor verscheurd Colombia.

2  Pastoraat en eredienst

3  Onderhoud gebouwen

De kinderen komen terug van het bijbeluur Collectes voor: 1. kerk 2. (diaconie) Red een Kind
De collecte vindt plaats bij het verlaten van de zaal
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingt een nieuw lied voor God de Here (Lvdk 320: 1, 2, 4)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.