Zondag 4 april 2021, 17:00 uur Paasconcert – samen zingen rond Pasen

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren vanuit de Hoeksteen met beeld 

https://www.youtube.com/channel/UCLM__7yNYA7Cj_phanAeBHw/live

en alleen met geluid

https://www.dehoeksteen.info/multimedia/kerkdienst/index.php

Zie het kruis (Opw 657)

Man van Smarten (Opw 787)
Daar juicht een toon – Jan Zwart (JdH 25)
Zo lief had God de Vader ons (Opw 509)
Daar juicht een toon (Sela)
Ik leef (Sela)
De kerk van alle tijden
Christus, onze Heer, verrees, halleluja! – Jaap Niewenhuijse (Lvdk 215)
Jezus alleen (Opw 575)
Wij vieren feest (OK 232)
Hij is Koning (Sela)
Ik zeg het allen, dat Hij leeft – Jaap Niewenhuijse (Lvdk 218)
Geprezen zij de Heer (Opw 44)
Juicht / Hij is verheerlijkt (Sela)
Jezus, Overwinnaar (Opw 832)

Reacties zijn gesloten.