Zondag 30 mei is het zover. Na een vacante periode van bijna anderhalf jaar wordt ds. Eddy de Kruijf aan onze gemeente verbonden. De bevestigingsdienst is om 10.00 uur. Tot uiterlijk dinsdag 25 mei 20.00 uur kunt u zich aanmelden.

De bevestigingsdienst om 10.00 uur wordt geleid door onze oud-wijkpredikant ds. H.G. de Graaff en in de middagdienst om
17.00 uur doet ds. Eddy de Kruijf intrede.

.
Vanwege de coronamaatregelen kan helaas niet iedereen de dienst bijwonen. De kerkenraad heeft bij wijze van uitzondering besloten om het aantal toegestane bezoekers op te rekken naar het maximum dat mogelijk is op 1,5 m.  Dat betekent dat toch een aanzienlijk aantal gemeenteleden in ieder geval een van beide diensten kan bezoeken. Bij veel meer aanmeldingen dan plekken wordt er ook een livestream in de Open Hof verzorgd zodat gemeenteleden de dienst toch met elkaar kunnen meemaken.

We hopen ondanks de beperkingen op een warm welkom voor het gezin De Kruijf!
Voor de bevestigings- en intrededienst is aanmelden vereist.

Aanmelden betekent niet automatisch dat u ook de dienst(en) kunt bijwonen.

U krijgt bericht of en zo ja welke dienst u kunt bijwonen. U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 25 mei, 20.00 uur aanmelden via

http://bit.ly/EdK20210530

of meld u hier aan.

Als u een dienst kunt bijwonen, krijgt u daar zaterdag 29 mei bericht van. Ontvangt u geen bericht, dan kunt u dus geen dienst bijwonen. Mocht u om welke reden dan ook toch niet kunnen (ook op de dag zelf!), laat het dan zo spoedig mogelijk weten aan Henk ScherphofFokke (tel. 249565 of 06-13236285).

Reacties zijn gesloten.