Zondag 30 mei 2021, gezamenlijke middagdienst met de CGK Intrede in de Protestantse wijkgemeente Ichthus van ds. Eddy de Kruijf

.
Voorganger: ds. E.G. de Kruijf (pkn)
Organist: René de Kruijf
.
Welkom
Breng ons samen (Opw 797)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 127: 1, 2 (nb)
Geloofsbelijdenis
Psalm 135: 1, 3 (ob)
Gebed
Bijbellezing: 1 Petrus 2: 1-10
Kindermoment
Kijk daar een metselaar (OTH 537)
Welkomstboodschap zondagsschool
Verkondiging: Tekst: dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot geestelijk huis 1 Petrus 2 : 5a
Zingt een nieuw lied voor God de Here (LvdK 320: 1, 3, 4)
Toespraken
• Mevr. ds. C. de Boon, voorzitter algemene kerkenraad PKN Maarssen
• Ds. Z. Varga, predikant zustergemeente Turea, Roemenië
Een toekomst vol van hoop (Sela)
Gebeden

Collecte afkondiging

1e Diaconie

2e Pastoraat en Eredienst

3e Onderhoud gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Psalm 118: 11, 12, 14 (ob)
Welkomstboodschap
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.