Liturgie van de middagdienst in de Hoeksteen Maarssen Zondag 3 juli 2022 Aanvang 17:00 uur. Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn)

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: ds. B. de Graaf (cgk)
.
Welkom
Groot is uw trouw o Heer (NLB 885) (=Opw 123)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 95: 3, 4 (nb)
Gebed
Bijbellezing: Numeri 21:1-9
Bijbellezing: Johannes 3:10-16
Psalm 31: 15, 16 (ob)
Verkondiging: De koperen slang:
1. Opgericht tijdens een pandemie
2. Als teken van Gods overwinning
3. Voor ieder zichtbaar
Daar juicht een toon (ELB 122: 1, 3, 4)
Gebeden

Kinderen komen terug van bijbeluur

Aankondiging collecten

De collecte vindt plaats bij het verlaten van de zaal of u kunt Uw gaven overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juli 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Ichthus doelen van deze zondag

–1e collecte:   Diaconie

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

CGK doelen van deze zondag
 
Collectes voor:
1. Kerk
2. Afdrachten naar landelijk kerkverband

Kinderen vertellen over het bijbeluur

Psalm 67: 2 (nb)
Geloofsbelijdenis (staande)
Psalm 93: 1, 3, 4 (ob)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.