Zondag 27 mrt 2022 op de Vijfde lijdenszondag de Gezamenlijke dienst van Ichthus (pkn) en Hoeksteen (cgk) in de Dorpskerk om 10:00uur.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.
.
Voorganger: ds. R.C. Verburg (cgk)
Organist: Jaap Hoeflaken
.
Inleidend orgelspel
Welkom en medelingen
Psalm 67: 1, 2 (dnp)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Zo lief had God de Vader ons
Lied van de maand:
Zo lief had God de Vader ons
(Opwekking 509)
Zo lief had God de Vader ons (Opw 509)
Gebed
Psalm 51: 5 (nb)
Gods wil voor ons leven
Kindermoment
Diep, diep, diep als de zee (OK 68)
Bijbeluur voor de kinderen van groep 2 t/m 4
Bijbellezing: 2 Korinthe 5:14-21
Alle roem is uitgesloten (Lvdk 451: 1, 3)
Verkondiging: “Ambassadeurs van Christus”
Tekst verkondiging: 2 Korinthe 5:18-20
Heer, onze God  OTH 41 (OTH 2015=70): 1, 3
Gebeden
Gebeden (met uitspreken Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte maart 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:    Diaconie

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Kinderen komen terug van bijbeluur en creche
Dankt, dankt nu allen God (Lvdk 44: 1, 2)
Zegen (staande)
Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.