Eeuwigheidszondag 20 nov 2022, middagdienst om 17:00 uur Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn) in de Hoeksteen

U kunt deze dienst meeluisteren via de kerkomroep  (nummer 4 van het luisterkastje) of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.
.
Voorganger: ds. R.C. Verburg
.
Welkom
Psalm 105: 1, 3 (nb)
Stil gebed, votum en groet (staande)
De Heer is mijn Herder (LvdK 14: 1, 2, 4)
Gebed
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Jesaja 11: 1-10
Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien (NLB 772: 1, 2)
Bijbellezing: Romeinen 8: 18-25
Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien (NLB 772: 3, 4)
Heidelbergse Catechismus – Zondag 22
57 Welke troost haal je uit de opstanding van het lichaam? Na dit leven wordt mijn ziel direct tot Christus, het Hoofd van het lichaam, opgenomen. Ook mijn lichaam wordt straks door Christus opgewekt.
Het wordt weer één geheel met mijn ziel en het wordt hetzelfde als het verheerlijkte lichaam van Christus.
58 Welke troost haal je uit het artikel over het eeuwige leven? Ik voel nu het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart. Na dit leven heb ik deel aan de volledige zaligheid,
die niemand ooit heeft kunnen bedenken, zien of horen. Dan zal ik God eeuwig eren.
Verkondiging: Leven vanuit de toekomst
Gebeden

Inzameling der gaven:

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte november 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

1 GZB Diaconaat in Nederland. Dienstbaar in de armste wijken van Nederland (IZB)

2  Pastoraat en eredienst

3  Onderhoud gebouwen

Kinderen vertellen over het bijbeluur
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (LvdK 118: 1, 2)
Geloofsbelijdenis (staande)
Zou ik niet van harte zingen (LvdK 426: 1, 3, 5)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.