Zondag 19 juni 2022, middagdienst om 17:00 uur Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn)

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: ds. E.G. de Kruijf

.
Welkom
In vuur en vlam zet ons de Geest (Weerklank 184: 1, 2, 4, 5, 6, 9)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 124: 1, 4 (nb)
Geloofsbelijdenis
Wij loven U, o God (Lvdk 399: 1, 2, 3)
Gebed
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Handelingen 5:17-42
Psalm 119: 40, 41 (nb)
Verkondiging:
Psalm 17: 3, 4, 8 (ob)
Gebeden
Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank,  NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte: GZB Werelddiaconaat. Wereldvluchtelingendag, Jemen, Hulp voor de Jemenitische gemeenschap

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Kinderen komen terug van bijbeluur en vertellen over het bijbeluur
Ik bouw op U (OTH 151)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.