Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen zondag 15 november 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.
.
Voorganger: ds. C. Brouwer
Organist: Jaap Hoeflaken
.
Welkom
Stil gebed, votum en groet
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (Lvdk 476: 4)
Gebed
Bijbellezing: Romeinen 11: 13-36
Psalm 87: 1, 4, 5 (ob)
Verkondiging: ‘Wortel en takken: ken je plaats’
Psalm 122: 3 (ob)
Dankgebed
Heer, wat een voorrecht (Opw 249)
Geloofsbelijdenis
Zegen (staande)
Collectes voor:
1. kerk; 1. (diaconie) Red een Kind 2. kerk en gebouwenKlik op de code om de Givt app te openen

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars kunt u uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte nov. 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Reacties zijn gesloten.