Voortzetting en dankzegging viering Heilig Avondmaal op zondagavond 20 februari vanuit de Dorpskerk Maarssen. Aanvang 18:30 uur.

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten weer kunnen bijwonen!

Voor de 2de dienst van de zondag hoeft u zich niet (meer) aan te melden.
* Het blijft belangrijk en noodzakelijk om de basisregels te handhaven, dus
– bij verkoudheid, hoesten, e.d. thuis blijven (en meekijken)
– handen ontsmetten bij binnenkomst
– mondkapje op bij verplaatsen
– 1,5 meter afstand houden (in en buiten de kerk)
We hopen weer velen van u te kunnen zien en te ontmoeten tijdens de dienst in de kerk.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. H.F. Klok

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Vz:  Ps. 34 vs 1 en 2 oud ber.

Votum en groet

Ps. 34 vs 4 nw ber.

Voortzetting en dankzegging viering Heilig Avondmaal

Gez. 14 vs 4 LvK  De Heer is mijn Herder…

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 4 vs 1 – 11

Gezang E vers 3, 8 en 9 Uw koninkrijk koom’toch…

Verkondiging

Weerklank lied 273 geheel: Bewaar ons Vader…

Dankgebed – voorbeden – Onze Vader

Geloofsbelijdenis

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte februari 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Open Doors

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Slotlied: gez. 441 LvK vs 2, 10 en 11 Het zal ons niet berouwen….

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.