Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni 2022, ochtenddienst om 10 uur Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn) vanuit de Hoeksteen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: ds. E.G. de Kruijf (pkn)
.
Welkom
Er komen stromen van zegen (OTH 113) (=JdH 57)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Geest van hierboven (LvdK 477)
Geloofsbelijdenis (staande)
God is getrouw (LvdK 304)
Gebed
Heilige Geest van God (OTH 116) (=Opw. 343)
Bijbellezing: Openbaring 22: 6-21
Psalm 45: 1, 7 (ob)
Overdenking 1
Thema: ‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom!’ (Opb 22, vers 17)
De ware kerk des Heren (LvdK 303: 1)
Overdenking 2
Thema: ‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom!’ (Opb 22, vers 17)
Wees mijn verlangen (Opw 520)
Gebeden

Collecten van de Ichthus doelen:

U kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:  GZB zending. Pinkstercollecte. Hoop voor schijnbaar hopeloos Libanon.

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (Opw 334)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.