Restauratie Dorpskerk goed verlopen

Bij de inmiddels afgeronde restauratie is het voegwerk aan de kerkhofzijde geheel in stijl vernieuwd. Ook is het metselwerk bij de kooringang uitgehakt en zijn oude stenen door eveneens “monumentale” stenen vervangen. Door de hoge temperaturen van de afgelopen maanden was regelmatig sproeien van het voegwerk aan de buitenkant nodig. Daarnaast is het transeptraam vervangen; niet alleen het houtwerk, maar bij nader inzien ook al het glas, vanzelfsprekend geheel volgens de richtlijnen van Monumentenzorg en onder toezicht van een architect. Tijdens de restauratie bleek dat ook de koperen hemelwaterafvoeren dienden te worden vervangen. Bovendien zijn bij nader inzien, omdat de stijgers er nu eenmaal toch stonden, alle ramen aan de kerkhofzijde geschilderd. Uiteindelijk is de restauratie van de Dorpskerk, het oudste monument van Maarssen, prima verlopen. De kosten komen nu uit op ruim 145.000,– euro (15.000,– euro meer dan begroot).

Reacties zijn gesloten.