PROGRAMMA SING-IN op van Zondag 19 september 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 13:00 uur

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

m.m.v. de muziekgroep en orgel Werner Verlaan

 .

 Zingen OTH 297. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,

Welkom (Liesbeth Haars)

Zingen Opwekking 807: -1In mijn twijfels, mijn verdriet,

Zingen Kinderlied: In de circustent (met filmpje)

https://www.youtube.com/watch?v=rLX-EpQAyp0

Bijbellezing: Mattheus 21: 28 – 31a

28Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen, en hij ging naar de eerste en zei: Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. 29Maar hij antwoordde en zei: Ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. 30En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde, en deze antwoordde en zei: Ik ga, heer! Maar hij ging niet. 31Wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan?

Zingen Opwekking 767: Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie,

Korte overdenking

Zingen Hillsong: Oceans

Wensen voor elkaar’

Zingen Trinity: Ik wens jou een dak boven je hoofd

Dankgebed

Zingen Opwekking 733 -De zon komt op, maakt de morgen

 

Reacties zijn gesloten.