Oudejaarsdag, vrijdag 31 dec 2021, online de gezamenlijke avonddienst van PwG Ichthus en de CGK de Hoeksteen vanuit de Dorpskerk. Aanvang 19:00 uur

U kunt de online dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

.

Voorganger: ds. C. Brouwer

Organist: René de Kruijf
Welkom
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 90: 4, 1 (dnp)
Gebed
Bijbellezing: Romeinen 11:33-36
Psalm 106: 1, 22 (nb)
Verkondiging: 3 x B(e)Amen
Wij knielen voor uw zetel neer (Uit aller mond 115)

Dankgebed  en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging digitale collecten

U kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.  Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte december 2021

–1e collecte: Diaconie

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Nu daagt het in het oosten (NLB 124)
Zegen (staande)
Zegen ons Algoede (Lvdk 456: 3)

Reacties zijn gesloten.