Oudejaars­avond, zaterdag 31 dec 2022, avonddienst om 19:00 in de Hoeksteen (Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn))

U kunt deze dienst meeluisteren via de kerkomroep  (nummer 4 van het luisterkastje) of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: ds. E.G. de Kruijf (pkn)
.
Welkom
Psalm 90: 1, 4, 6 (nb)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Groot is uw trouw, o Heer (Opw 123)
Gebed
Bijbellezing: Lukas 2: 21-35
Lofzang van Simeon (gezangen 4)
Verkondiging:
Jezus alleen (Opw 575)
Avondgebed van Luther
HEER, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen.
O Heer die onze Vader zijt (LvdK 463: 1, 4)
Collectes
voor: 1. kerk; 2. onderhoud gebouwen
Geloofsbelijdenis (staande)
Ga nu heen in vrede (JdH 928: 1, 2)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.