Gezamenlijke Oudejaarsavonddienst van de PKN Ichthus en CGK de Hoeksteen op 31 december 2020, om 19:00 uur vanuit de Dorpskerk

Ook als Ichthus gemeente en de CGK de Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

.

Voorganger: ds. C. Brouwer (cgk)
Organist      :  Jaap Hoeflaken
.
Welkom
Stil gebed, votum en groet
Psalm 121: 1, 4 (ob)
Gebed
U bent mijn schuilplaats Heer (Opw 176)
Bijbellezing: Psalmen 91: 1-16
Verkondiging: ‘Schuilplaats, schaduw en schild’
Psalm 91: 1, 5 (nb)
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Ga met God (NLB 416)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.