Orde van dienst overstapdienst 13 september 2020 om 10 uur in de Dorpskerk

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.    

Voorganger: Mevr. B. van den Oord-Vader

Met medewerking van de muziekgroep

Organist op het koororgel Ruth Nagel

.

Binnenkomst kerkenraad
Binnen komen kinderen onder het lied Welkom, welkom
Welkom en mededelingen 
Votum
Op Toonhoogte 122: 1, 3 en 6 Dank U voor deze nieuwe morgen
Wetslezing (onderbouw)
Op Toonhoogte 402: God kent jou vanaf het begin
Gebed
Vertrouwensspel filmpje en toelichting thema dienst (bovenbouw)
Schriftlezing: Psalm 139: 1-6 (Bijbel in gewone taal) gebaren erbij door de middenbouw
Psalm 139: 1, 2 en 3  9 (oude berijming)
Preek
Op Toonhoogte 54: Heer U doorgrondt en kent mij
Overstapmoment
Afscheid 
Tijdens dit moment: Zegenlied: Sela: Gods zegen voor jou
Danken en bidden:  gezamenlijk Onze Vader

Collecte aankondiging  De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte september 2020 plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Filmpje zegenwensen kinderen
NLB 416: Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegenbede

Reacties zijn gesloten.