Liturgie van de gezamenlijke ochtenddienst op zondag 27 december 2020.  Aanvang 10:00 uur in de Hoeksteen Maarssen, Nummer 4 van het luisterkasje.

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren de ochtenddiensten vanuit de Hoeksteen met beeld 

https://www.youtube.com/channel/UCLM__7yNYA7Cj_phanAeBHw/live

en alleen met geluid

https://www.dehoeksteen.info/multimedia/kerkdienst/index.php

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

 

Voorganger: ds. C. Brouwer

Orgelspel:

Welkom

Stil gebed, votum en groet

Licht in de nacht (Opw 527) Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,

Gebed

Kinderlied: Als ik een herder was geweest

Bijbellezing: Lukas 2: 8-20

Psalm 27 (The Psalm Project)  God is mijn licht, mijn heil wie zou ik vrezen

Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:   Evangelisatie  

2e collecte:  Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte dec. 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Zegenlied  De zegen van God, onze Vader

 

Reacties zijn gesloten.