Nieuwjaarsdag, zaterdag 1 jan 2022, online de gezamenlijke avonddienst van PwG Ichthus en de CGK de Hoeksteen vanuit de Hoeksteen. Aanvang 11:00 uur

U kunt de online dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: E.G. de Kruijf

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied: Komt laat ons samen nederknielen’ (Hervormde Bundel 1938: 295), couplet 1 en 4  (melodie: Psalm 118)

Votum en groet

Psalm 138: 1, 3 en 4 (oude berijming)

Gebed

Bijbellezing: Jakobus 4, vers 10 t/m 16

Gez 107 (Liedboek 1973): 1, 2 en 4

Preek

Opw 687 – Heer, wijs mij Uw weg

Dankgebed (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging digitale collecten

U kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.  Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte januari 2022

–1e collecte: Diaconie

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Geloofsbelijdenis

Gezang 416 (Liedboek 2013)  / WK 346 – Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen 

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.