Liturgie voor de middagdienst van 8 januari as. om 17:00 in de Hoesteen (Gezamenlijke dienst van de Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn)

U kunt deze dienst meeluisteren via de kerkomroep  (nummer 4 van het luisterkastje) of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente

Voorganger: ds. C. Brouwer (cgk)

.

Welkom

Hier in Uw heiligdom (Opw 245)

Stil gebed, votum en groet (staande)

Psalm 122: 1, 3 (nb)

Gebed

Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8

Bijbellezing: Prediker 4:7-12

Ik wil jou van harte dienen (Opw 378)

Verkondiging: ‘Rekenen met God’

Psalm 133 (dnp)

Gebeden

Collectemoment

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713 t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte januari 2023’ plus onder vermelding aandeel tbv de

1 Diaconie

2 Pastoraat en eredienst

3 Onderhoud gebouwen

De kinderen komen terug van het bijbeluur Collectes voor: 1. kerk; 2. onderhoud gebouwen
De collecte vindt plaats bij het verlaten van de zaal

Kinderen vertellen over het bijbeluur

Geloofsbelijdenis

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.