Liturgieën

Liturgie voor de dienst van 24 november 2019 om 10:00 in de Dorpskerk

Voorganger:  Ds. Gert-Jan Codée        

Organist    :  Wilco Gijzen

 

Welkom / Afkondigingen

Psalm 42:1 ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen,

Stil gebed  + Votum en groet

Psalm 42:3 en 4 O  mijn ziel, wat buigt g’ u neder?

Geloofsbelijdenis

Psalm 68:10 Geloofd zij God met diepst ontzag!

Kindermoment

OTH 430 Je Hoeft niet bang te zijn

Schriftlezing Psalm 42 Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach.

Lied 9 Weerklank  Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,

Verkondiging

Psalm 43: 3 NB en 4 OB

3 O Heere God, kom mij bevrijden,

4 Dan ga ik op tot Gods altaren,

Schritflezing: 1 Korinthe 15

Schriftlezing: Openbaring 21

1  Willem de Graaf                                             7 december 2018  leeftijd 84 jaar

2  Huib Schipper                                                       6 januari     2019  leeftijd 58 jaar

3  Henk van Soest                                             21 maart     2019  leeftijd 79 jaar

4  Cornelia Doornenbal – van den Hoeven         12 mei           2019  leeftijd 98 jaar

5  Femmigje Achter – Verhoef                           13 mei           2019  leeftijd 86 jaar

6  Jans van Ettekoven – Verhoef                      27 mei           2019  leeftijd 94 jaar

7  Gijsbertus van Eck                                       4 juni            2019  leeftijd 90 jaar

8  Evertje Alida van Vliet – Bos                         10 juli            2019  leeftijd 94 jaar

9 Catharina Johanna Wiegeraad – van Doorn    28 juli            2019  leeftijd 66 jaar

10 Petronella de Graaf – te Water                    13 augustus   2019  leeftijd 77 jaar

11 Jan Bos                                                   14 oktober      2019  leeftijd 78 jaar

12 Elisabeth Jacomijntje Meijers – Floor            24 oktober      2019  leeftijd 96 jaar

13 Alida van de Bunt – van Woudenberg           4 november   2019  leeftijd 78 jaar

14 Neeltje Helena Dina Schijven-Scheepbouwer 15 november 2019  leeftijd 68 jaar

Stilte + Meditatief moment

Lied: Wees mijn verlangen O Heer van mijn hart

Dankgebed + Collecte

Lied 502 Weerklank. Blijf mij nabij wanneer het avond is

Zegen

___________________________________________________________________________________

Liturgie voor de dienst van 24 november 2019 om 18:30 in de Dorpskerk

Voorganger: Ds. M. van de Ruitenbeek

Organist    : Jaap Hoeflaken

 

Voorzang: WK Psalm 86: 4, 5

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 43: 3, 4 (OB)

Geloofsbelijdenis

Psalm 42: 5 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Efeze 1: 1-14

Tekst: Efeze 1: 3, 4

WK lied 424b: 1, 3

Preek met als thema: Lofprijzing voor de Heere

Psalm 33: 6, 10 (OB)

Dankgebed

WK lied 452: 1, 2, 5

Zegen

Reacties zijn gesloten.