Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen zondag 8 november 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. P. Hoogendam

Organist     : René de Kruijf

.

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 92: 1 (oud berijmd) + Psalm 92: 3 (nieuw berijmd)

Belijdenis

Gezang 1: God heeft het eerste woord (Liedboek 1973)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Genesis 1: 1 – 2: 3

Weerklank 527: In het begin lag de aarde verloren

Verkondiging

Psalm 62: 1 en 4 (Nieuw berijmd)

Dankzegging

Collecte aankondiging

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Of Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte nov. 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Psalm 62: 5 (Nieuw berijmd)

Zegen (staande)

Collecte bij de uitgang

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.