Liturgie van de Eerste zondag van advent, zondag 27 nov 2022, middagdienst om 17:00 uur Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn) in de Hoeksteen

U kunt deze dienst meeluisteren via de kerkomroep  (nummer 4 van het luisterkastje) of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.
Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf
.
Welkom
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (Lvdk 118)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 9: 1, 2, 10 (ob)
Geloofsbelijdenis (staande)
Jezus alleen (Opw 575)
Gebed
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Habakuk 3:1-19
Psalm 97: 1, 2, 6 (nb)
Verkondiging
Al laat de zon zich niet meer zien (Weerklank 466)
Gebeden

Inzameling van gaven

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte november 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

1  Diaconie 

2  Pastoraat en eredienst

3  Onderhoud gebouwen

De kinderen komen terug van het bijbeluur Collectes voor: 1. kerk; 2. afdrachten naar landelijk kerkverband
De collecte vindt plaats bij het verlaten van de zaal
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Soms groet een licht van vreugde (Weerklank 513: 1, 2, 4)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.