Liturgie zondag 25 sep 2022, ochtenddienst Gezamenlijk met de CGK om 10uur in de Dorpskerk

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: ds. A. van de Bovekamp (cgk)
Organist: Wim Neven
Welkom
Ik ben zo dankbaar Heer (Opw 580)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 32: 1, 2 (dnp)
Gebed
Lezing van Gods wet
Psalm 133: 1, 2 (dnp)
Kindermoment
De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan naar het bijbeluur.
Bijbellezing: Mattheüs 18:15-35
Genade, zo oneindig groot (Opw 428)
Verkondiging: Vergeving krijgen en uitdelen
Weerklank 416: 1, 2 en 3
Lezen formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal
Gebed voor de maaltijd
Vieren met brood en wijn
Psalm 103: 1, 3 (nb)
Vieren met brood en wijn
Psalm 103: 4, 5 (nb)
Psalm 103: 9 (nb)
Gebeden

Collecte aankondiging

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte september 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

  • 1 Open Doors  2 Pastoraat en eredienst  3 Onderhoud gebouwen
Kinderen komen terug van de zondagsschool en creche
Gods zegen voor jou (Sela)
Zegen (staande)

.

Reacties zijn gesloten.