Liturgie zondag 25 sep 2022, middagdienst Gezamenlijk met de CGK om 17uur in de Hoeksteen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep  (nr. 4 van het luisterkastje) of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente

.

Voorganger: ds. E.G. de Kruijf (pkn)
Welkom
Psalm 116: 6, 8 (dnp)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Lezing van een gedeelte van het Avondmaalsformulier
Psalm 130: 1, 2 (nb)
Bediening van het heilig Avondmaal
Psalm 130: 3, 4 (nb)
Dankgebed en gebed om de opening van het Woord
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Mattheüs 18:10-20
OTH 94: 1, 3, 4
Verkondiging:
Wees mijn verlangen (OTH2015 264) (=Opw 520)
Gebeden
Collectes voor: 1. kerk 2. Diaconie
De collecte vindt plaats bij het verlaten van de zaal
De kinderen komen terug van het bijbeluur
Geloofsbelijdenis
De ware kerk des Heren (Lvdk 303: 1, 2, 5)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.