Liturgie zondag 20 februari morgendienst in de Dorpskerk – Viering Heilig Avondmaal. Aanvang 10:00 uur.

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten weer kunnen bijwonen!

De kerkenraad heeft het volgende besloten:
* In de ochtenddiensten zullen er weer ca. 80 gemeenteleden (aantal is afhankelijk van de 1,5 meter
maatregel) aanwezig kunnen zijn. Wel moet u zich nog steeds via de gebruikelijke weg aanmelden.
* Voor de 2de dienst van de zondag hoeft u zich niet (meer) aan te melden.
* Het blijft belangrijk en noodzakelijk om de basisregels te handhaven, dus
– bij verkoudheid, hoesten, e.d. thuis blijven (en meekijken)
– handen ontsmetten bij binnenkomst
– mondkapje op bij verplaatsen
– 1,5 meter afstand houden (in en buiten de kerk)
We hopen weer velen van u te kunnen zien en te ontmoeten tijdens de diensten in de kerk.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: Ruth Nagel

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

WK 335 – Uzelf wilt ons vergaderen – couplet 1, 3 en 4

Votum en groet

Psalm 42: 1, 3 en 5 (OB)

Gebed

Bijbellezing: Mattheus 8, vers 1 – 17

Psalm 72, vers 4 en 6 (nieuwe berijming)

Preek

Psalm 30: 2 en 8 (OB)

Lezing Avondmaalsformulier

OTH 150 – Heer, U bent mijn leven

Gebed

OTH 183 – Heer, ik kom tot U (bij de voorbereiding van de tafels)

Avondmaalsbediening

Gezang 182 – Jezus leven van ons leven – couplet 1, 4 en 6

Dankzegging

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte februari 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Open Doors

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Gezang 460 – Loof de Koning, heel mijn wezen  – couplet 1

Zegen 

Reacties zijn gesloten.