Liturgie voor de Overstapdienst op zondagmorgen 26 juni 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. R.G. de Kruijf

M.m.v. de muziekgroep

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Dit is de dag (OTH 124)

Moment van stilte

Votum en groet

Psalm 119, vers 3 en 34 (de Nieuwe Psalmberijming)

Wetslezing

Zoals klei in de hand van de pottenbakker (OTH 466)

Gebed

Filmpjes van de zondagsschool

Bijbellezing: Lukas 2, vers 40 t/m 52

Open mijn oren

Preek

Dit is mijn hand en dat mijn voet (OTH 397)

Interview (‘ervaringsverhalen’)

Overstapmoment

Woordje namens de ouders

Ik zegen jou in Jezus’ Naam

Dankgebed (stil gebed, voorbeden)

Onze Vader (OTH 442)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juni 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Collectedoel?    Door jeugd te bepalen

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Dank U voor de wond’ren die gebeuren (OTH 393)

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.