Liturgie voor de online dienst van de 4e advent zondag 19 december 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

U kunt de online dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: René de Kruijf

Inleidend orgelspel

Welkom en  mededelingen

OTH 80 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:

Votum en groet

Psalm 146: 2 en 3 (oude berijming)

Geloofsbelijdenis

Psalm 146: 8 (oude berijming)

Gebed

Bijbellezing: Mattheüs 1, vers 1 t/m 17 Het geslachtsregister van Jezus Christus

OTH 79 – couplet 1, 3 en 7 Mijn ziel verheft Gods eer;

Preek

Psalm 87: 3, 4 en 5 (oude berijming)

Gebed

Aankondiging digitale collecten

U kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.  Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte december 2021

–1e collecte: Diaconie

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Opw 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam

Zegen

Orgelspel

 

Reacties zijn gesloten.