Liturgie voor de online dienst van de 2e advent zondag 5 december 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

U kunt de online dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Inleidend orgelspel

Welkom en  mededelingen

Gez 127: 1 en 2

Votum en groet

Gez 127: 3 en 5

Gebed

Bijbellezing: Openbaringen 12: 1-17

WK 95 – Nu is verschenen al Gods heil en kracht

Preek

Psalm 56:  4 en 6 (oude berijming)

Lezing van de Wet

Psalm 17: 3 en 4 (oude berijming)

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte december. 2021

–1e collecte:  Compassion

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

OTH 151 – Ik bouw op U

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.