Liturgie voor de online dienst van de 3e advent zondag 12 december 2021 in de Hoeksteen Maarssen Aanvang 16:00 uur

We zijn dankbaar dat het nog is toegestaan dat gemeenteleden de middagdiensten bijwonen!

Doordat we 1,5m afstand moeten houden tussen verschillende huishoudens is vooraf aanmelden nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn laten we u na uw aanmelding weten voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

.

Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Er is een roos ontloken (Lvdk 132: 1, 2)
Moment van stilte (staande)
votum en groet (staande)
Er is een roos ontloken (Lvdk 132: 3)
Gebed
Bijbellezing: Jesaja 10:33-34, Jesaja 11:1-10
Psalm 85: 2, 4 (ob)
Verkondiging
O kom, o kom, Immanuël (Lvdk 125: 1, 2, 5)
Dankgebed

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.  Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte december 2021

–1e collecte: Diaconie

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Kinderen vertellen over het bijbeluur
Geloofsbelijdenis (staande)
Psalm 72: 4, 6, 7 (nb)
Zegen (staande)
Uitleidend orgelspel 

Reacties zijn gesloten.