Liturgie voor de online dienst van as zondagavond 9 januari as om 18:30 uur in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de online dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

.

Voorganger: Ds. G.H. Kruijmer

Organist:      Jaap Hoeflaken

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Stil gebed, votum en groet

Lied: Psalm 84 : 1 OB

Gebed

Lied: Psalm 27 : 3 OB

Bijbellezing Psalm 92

Lied: Psalm 92 : 7 OB

Verkondiging: Psalm 92:13-16

Lied: Psalm 92 : 8 OB

Dankgebed en gezamenlijk Onze Vader

Digitale collecteafkondiging

U kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.  Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte januari 2022’

–1e collecte:  Compassion

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Geloofsbelijdenis

Lied: OTH 231 : 1, 2 (Laat m’ in U blijven, bloeien, groeien)

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.