Liturgie voor de online dienst van as zondagavond 16 januari as om 18:30 uur in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de online dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen.

.

 Voorganger: Ds. T. Doornebal

Organist: René de Kruijf

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 51 : 1, 4 en 5 (NB)
Gebed
Schriftlezing: Markus 1 : 35 – 45
Gezang 170 : 1, 2 en 6 (LvdK)
Verkondiging
Lied 911 : 1, 3 en 4 (NLB)
Geloofsbelijdenis
Psalm 27 : 7 (NB)

Digitale collecteafkondiging

U kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.  Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte januari 2022’

–1e collecte: Noodhulp Tear

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Gezang 147 : 1, 4, 5, 6 (LvdK)
Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.