Liturgie voor de online dienst op zondag 9 januari 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de online dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: René de Kruijf

.

Inleidend orgelspel

Welkom en  mededelingen

Psalm 138: 1 en 4 (OB)

Votum en groet

Psalm 149: 1 en 2 (de Nieuwe Psalmberijming)

Wetslezing

Psalm 25: 2 (OB)

Gebed

Bijbellezing: Kolossenzen 3, vers 1 t/m 17

Thema: ‘zingen voor God en voor elkaar’

Kindermoment

Lied: Je mag er zijn -YouTube

Preek

Opw 825 – Jezus Overwinnaar  – YouTube

Dankgebed en gezamenlijk Onze Vader

Digitale collecteafkondiging

U kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.  Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte januari 2022’

–1e collecte: Compassion

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

OTH 301 – Samen in de Naam van Jezus

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.